Karta över funktionsstörningar Bredband2

Bredband2 interferensdiagram

De flesta rapporterna kommer från: