Karta över funktionsstörningar Eltel

Eltel interferensdiagram

De flesta rapporterna kommer från: