Karta över funktionsstörningar Nokia

Nokia interferensdiagram

De flesta rapporterna kommer från: