Karta över funktionsstörningar TeliaSonera

TeliaSonera interferensdiagram

De flesta rapporterna kommer från: